"Dzień otwartych drzwi" SPSW na Zamku Królewskim (w sali Rady) w Warszawie w dniu 2 maja 2008 zaszczycił 
Marszałek Sejmu RP pan Bronisław Komorowski, który objął też SPSW swoim wysokim patronatem

Stanisław Jan Plewako z żoną Lucyną i synkiem Marianem Antonim (drugi rząd) w sali Rady.