Stowarzyszenie Potomków
Sejmu Wielkiego

www.spsw.pl

Stanisław Jan PLEWAKO 
e-mail:
stanislaw.jan@plewako.pl

Telefon:          +48 600 34 93 34

linia przodków do Sejmu Wielkiego

 

udział w I. obchodach w Wilnie Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów z 20-X-1791

Konferencja SPSW na Zamku Królewskim w Warszawie
w dniu 2 maja 2008

Śniadanie w sali weneckiej.
Pałac w Nieborowie - narada
władz SPSW 11-13.IV.2008 r.

Stanisław Jan Plewako
przed pałacem w Nieborowie

grupowe w pałacu w Nieborowie

Spotkanie opłatkowe SPSW dn.13.XII.2013 r. po mszy św.
w Świątyni Opatrzności Bożej 

 

strona główna:
www.stanislaw.plewako.pl