Andrzej Iwicki, Stanisław J. Plewako, Krzysztof bar. Bystram, Michal hr. Kwilecki, Stanisław ks. Czartoryski, Mikołaj ks. Radziwiłł i NN,
13 kwietnia 2008 w pałacu ks. Radziwiłłów w Nieborowie, podczas przerwy w naradzie ówczesnych władz SPSW http://www.spsw.pl