śniadanie SPSW w dn. 13 kwietnia 2008 w sali weneckiej pałacu ks. Radziwiłłów w Nieborowie, u szczytu stołu Mikołaj ks. Radziwiłł,
od lewej Marek Minakowski, Michał Kwilecki, Jacek Litwin, Joanna Czartoryska, Stanisław ks. Czartoryski,
od prawej Krzysztof Bystram i Linda Bystram, Andrzej Iwicki, Lucyna Plewako, Marian Antoni Plewako.

foto Stanisław J. Plewako