Stanisław J. Plewako 13 kwietnia 2008 przed pałacem ks. Radziwiłłów w Nieborowie,
podczas przerwy w naradzie władz SPSW ( http://www.spsw.pl  )