Po mszy św. odprawionej o godzinie 16:45 13 grudnia 2013 r. dla członków Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego w dolnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej, koncelebrowanej przez JE ks. bpa Józefa Górzyńskiego, nowo wyświeconego biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej oraz ks. prałata Mirosława Nowosielskiego, duszpasterza ziemian warszawskich, z pięknie wykonanymi śpiewami liturgicznymi przez chór Gaudium  Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe w jednej z sal Centrum Opatrzności Bożej. Oto kilka zdjęć wykonanych przez pana Lechomira Domaszewicza, któremu bardzo za nie dziękujemy.
Zarządowi SPSW a szczególnie pani
Beacie Kazimierskiej-Korsak i panu Witoldowi Zielonce dziękujemy za zorganizowanie tego uroczystego i pamiętnego spotkania.


Otwarcie spotkania opłatkowego - powitanie przez chór Gaudium z parafii św. Bonifacego w Warszawie.
U szczytu stołu ks. biskup Józef Górzyński wraz z marszałkiem SPSW panem Andrzejem Krzyżanowskim i ks. prałatem Mirosławem Nowosielskim


Panna Justyna Zielonka, z książką "W ziemiańskim dworze" Mai Łozińskiej z której cytowała fragmenty oraz Plewakowie: Lucyna, Stanisław i Marian


JE ks. bp Józef Górzyński i Stanisław J. Plewako (zob. znaczek internowanego - rocznica 13.XII.81 r) - rozmowa podczas dzielenia się opłatkiem


najmłodszy uczestnik uroczystości opłatkowych - Dominik Jana Plewako na tle duchowieństwa i członków SPSW