Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus przyjął w pałacu prezydenckim w Wilnie
20 października 2008 r. delegację Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego na konferencję:
"Historyczne znaczenie Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów oraz jego waga dla teraźniejszości".

Od lewej stoją: prezydent Valdas Adamkus i kolejno członkowie Zarządu SPSW:
Andrzej Iwicki, wicemarszałek SPSW, Krzysztof Bystram, wicemarszałek SPSW,
Stanisław Jan Plewako,  sekretarz SPSW  i Prezes Towarzystwa Rodu Plewako,
dr Marek Minakowski, marszałek SPSW oraz Egidijus Meilūnas ambasador RL w Warszawie
Zdjęcie wykonał Andrzej Krzyżanowski, ówczesny skarbnik SPSW, obecny marszałek SPSW.


Polscy uczestnicy Konferencji 20 X 2008 w Sejmie Litewskim,   
od
prawej pani Linda baronowa Bystram,  książę Mikołaj Konstanty Radziwiłł,
Stanisław Jan Plewako,  prezes Towarzystwa Rodu Plewako,  sekretarz SPSW,
Andrzej Iwicki, wicemarszałek SPSW, Marek J. Minakowski, marszałek SPSW,
Andrzej J. Krzyżanowski, ówczesny skarbnik SPSW,  obecnie marszałek SPSW,
książę Michał Czetwertyński, były ambasador Królestwa Belgii, członek SPSW.

 opis zmodyf. 2016-09-07