Moi imiennicy

(inne osoby o tym samym imieniu i nazwisku)

1) Stanisław Plewako, lekarz, Prezes szpitala w Więcborku k/Bydgoszczy, członek 
Towarzystwa Rodu Plewako

2) inżynier Stanisław Plewako, (1905-1993), docent na Wydziale Transportu  Politechniki Warszawskiej,
autor publikacji z dziedziny elektrycznej trakcji kolejowej 
i miejskiej oraz z komunikacji miejskiej.