Stanisław Jan  PLEWAKO 
KK OOP

I2a2DinN Y-DNA  X2e1 mtDNA

e-mail: stanislaw.jan@plewako.pl

Telefon: +48600349334

Genealogia Genetyczna

Poprzednia działalność zawodowa

Działalność w SPSW i w
Towarzystwie Rodu Plewako

Przekazanie pamiątek
po mjr Wacławie Plewako

o zmianę nazwy ulicy ZWM

Archiwum Opozycji
Niepodległościowej


Zaświadczenie IPN nr 1298/04 
o statusie pokrzywdzonego

Rodzice:
Marian i Krystyna Plewako

linia przodków do Sejmu Wielkiego

Imiennicy (inne osoby o tym samym imieniu i nazwisku)

 
Towarzystwo Rodu Plewako
(Prezes)


Założyciel Grupy Politycznej (1984)
Założyciel Fundacji, 1989 


Stowarzyszenie Potomków
Sejmu Wielkiego


Związek Szlachty Polskiej
twórca Herbarza ZSzP

Międzynarodowe  Towarzystwo Genealogii Genetycznej /członek/

 

English version of this site