z życiorysu w XI tomie (2012 r.) Who is Who w Polsce

Plewako Stanisław Jan mgr


zawód: biolog - genetyk, specjalista ds. transportu zrównoważonego, prezes towarzystwa.

Małżonka: Lucyna z d. Kniszewska, wlaścicielka firmy MANTONI FDS (zob. życiorys w Who is Who w Polsce t. X i XI, r. 2011 i 2012)
 

Rodzice: 
Marian (zm.), porucznik AK, jeden z dowódców partyzantki w hrubieszowskiem, po wojnie więziony, założyciel Spółdzielni Pszczelarsko-Ogrodniczej w Giżycku;

Krystyna z d. Piątkowska (zm.), zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Giżycku.

Znani przodkowie:
 dziadek Antoni Piątkowski, odznaczony przez Prezydenta I. Mościckiego Krzyżem Oficerskim OOP, współpracownik ks. prałata Wacława Blizińskiego;

obie rodziny pochodzenia ziemiańskiego; Piątkowscy z majątku Dębsko k. Kalisza; Plewakowie z majątku Dziakowszczyzna k. Iwieńca.

Wykształcenie:
 1974 laureat III Olimpiady Biologicznej, 1975 matura w LO w Giżycku,
1975-80 studia i dyplom magisterski u prof. W. Gajewskiego w Zakładzie Genetyki Wydz. Biologii UW,
2003-04 European Training Programme for Urban Transport Professionals.

 

Kariera zawodowa: 1980 staż w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Zdrowia Dziecka,
1980-91 asystent, starszy asystent w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, przez 2 kadencje członek Rady Naukowej Instytutu,
1991-92 starszy ekspert w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

1992-94 doradca Ministra w Urzędzie Rady Ministrów,
1994-95 doradca Ministra w Ministerstwie Przemysłu i Handlu,
1998-2000 doradca Wiceministra Transportu,
2000 zastępca dyrektora Dyrekcji Teleinformatyki Kolejowej PKP, 2001-02 praca w grupie PKP S.A.,
2003-08 w Urzędzie m.st. Warszawy, 2003-05 przedstawiciel m. st. Warszawy przy usamorządowieniu kolei WKD, IX.2006-XII.07 pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rozwoju transportu rowerowego,

1976-89 działalność opozycyjna, 1982 internowany pół roku w więzieniu w Białołęce,
1983 współpraca z ABC (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne),
1984-89 założyciel i redaktor kwartalnika politycznego "Samostanowienie";
członek NSZZ Solidarność od września 1980.

Szczególne osiągnięcia:
 utworzenie ruchu "Samostanowienie"; utworzenie Towarzystwa Rodu Plewako; funkcje pełnomocnika prezydenta miasta stołecznego Warszawy ds. negocjacji nad prywatyzacją WKD i ds. rozwoju transportu rowerowego, genetyczne zdublowanie 400-letniej genealogii rodu Plewako z identyfikacją charakterystycznych markerów.

 

Publikacje: z dziedziny genetyki przed 1991 r.,
wystąpienia na seminariach i konferencjach międzynarodowych (np. Smartcards in Transport, Paryż 2004-09-28);

udział w debatach publicznych w Polsce nt. transportu zrównoważonego.

 

Odznaczenia: uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN z 28.11.1991
Wyróżnienie
za prace nad mutagenezą i reperacją DNA

 

Członkostwo: 
Fundacja "Samostanowienie" (1989 założyciel fundacji, 1990-98 przewodniczący rady, 1996-98 prezes zarządu),
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (2008-2010 sekretarz, członek zarządu),
Związek Szlachty Polskiej,
Towarzystwo Rodu Plewako (od 2002 współzałożyciel i Prezes),
International Society of Genetical Genealogy (od 2012)

 

Hobby: genealogia.

 

Języki: angielski, rosyjski. E-Mail: stanislaw@plewako.pl. Website: www.stanislaw.plewako.pl. ■


uwaga: dodane zostały hiperlinki, rozwinięcia skrótów