Działalność zawodowa związana z urzędem m.st. Warszawy w okresie luty 2003 - marzec 2008

następnie - ekspert Programu Ramowego 6 i 7 (FP6 & 7) Komisji Europejskiej nr EX2002B067659
w zakresie transportu zrównoważonego i energii

wcześniejsze miejsca pracy